Modele vetullave

Ndërkohë që në Itali zhvillohej Cinquecento-ja shkolla flamande e pikturës arriti një zhvillim të konsiderueshëm, si trashëguese dhe vazhduese e traditës së vonë gotike më parë të përfaqësuar nga Jan van Eyck, Rogier van der Weyden dhe mjeshtra të t tjerë të mëdhenjë. U karakterizua nga natyralizmi, karakteristikë e përbashkët me mjeshtrat italianë, megjithëse më e Lidhur se KY i Fundit me eksperimentimin të PA Lidhur me teori APO përparime shkencore, si në Itali. Mënyrat e gotikut vazhduan me forcé më të Madhe, megjithëse të ngjyrosur me karakteristika të veçanta, si njëfarë prirjeje karikaturiste dhe fantastike si dhe një ndjeshmëri më e Madhe ndaj realitetit të Popullit të thjeshtë dhe zakoneve të TIJ. KY interes vërehet në vepra me Karakter më Pak të idealizuar se ai italien, me një prirje të theksuar për detajet e IMTA, gati mikroskopike që aplikonin në piktura — ndikimi i mjeshtrave të gotikut të vonë tashmë i përmendur dhe Miniatura —, dhe prirja nga dekorimi, PA shumë interes për diskutimet teorike. Nga Ana tjetër, prurjet e mëdha të Artit flamand në këtë epokë qe Teknika e pikturës së vajit. [79] Ngjyrosja e flokëve është bërë pjesë përbërëse e zbukurimit të çdo femre, ndërsa ngjyrosja e vetullave MBase po HYN nga dyert e mëdha për t`u bërë Trend i madh mode Ndërsa termi “Rilindje” DHE imazhi Ideal i periudhës që KY përcakton është fryt i historiografisë së Tetëqintës, në veçanti atësia e përkufizimit Mund TI atribuohet historianit francez Jules Michelet që e përdori në 1855 për të përcaktuar “zbulimin e Botës së njeriut” që do të merrte udhë në shekullin e XV. Në 1860 historiani zvicerian Jacob Burckhardt, i përmedur më lart, e zgjeroi konceptin e shprehur nga Michelet-i, Duke përshkruar epokën si AJO ku do të Vinte në jetë njerëzimi dhe vetëdija moderne pas një periudhe të gjatë dekadence. Mund të vërehet Jehona e gjykimeve përbuzëse të shprehura nga rilindësit përkundrejt Mesjetës, terme që sajohet pikërisht në epokën humaniste nga Flavio Biondo për të treguar një periudhë “të errët” që ai ia kundravendoste me vendosmëri të tashmes së TIJ, që do të karakterizohej nga Ana tjetër nga rinisja e studimeve MBI letërsinë dhe kulturën e Greqisë së lashtë dhe Romës së lashtë.